I
Anna Meijer
Anna Meijer studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2010. Hon är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2013 och delägare på advokatbyrån sedan 2017. Anna Meijer har tidigare arbetat på advokatbyrå i Höganäs och i Karlskrona och arbetar främst med familjerätt, migrationsrätt och brottmål.
Kontakta mig
042 21 80 70
anna@activaadvokaterna.se