I
HENRIK ASKER
Henrik Asker studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen år 2013. Han är tingsmeriterad efter notarietjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt och har även arbetat som beredningsjurist vid Helsingborgs tingsrätt. Henrik har arbetat på advokatbyrån sedan år 2017 och är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan januari 2020. Han åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde och rättegångsbiträde samt ombud i civila tvister.
Kontakta mig
042 21 80 70
henrik@activaadvokaterna.se