Malin Carlsson Biträdande jurist
I
Malin Carlsson
Malin studerade juridik vid Uppsala universitet och tog examen 2017. Hon är tingsmeriterad efter notarietjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt och har även arbetat som beredningsjurist på Åklagarmyndigheten. Sedan december 2019 arbetar Malin som biträdande jurist på advokatbyrån. Hon åtar sig främst uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde, rättegångsbiträde samt ombud i familjerättsliga tvister.
Kontakta mig
042 21 80 70
malin@activaadvokaterna.se