I
Mikael Niklasson
Mikael Niklasson tog examen 1984 och satt sedan ting i Hässleholm. Han fortsatte därefter på domarbanan och tjänstgjorde vid Hovrätten för Övre Norrland i Umeå i två år. Mikael Niklasson startade egen advokatbyrå 1994 efter några år på en affärsjuridisk byrå. Han hyser ett speciellt intresse för brottmål och ägnar nu största delen av sin arbetstid åt det. Mikael Niklasson var med och grundade advokatbyrån år 2010.
Kontakta mig
042 21 80 70
mikael@activaadvokaterna.se