I
Torsten Andersson
Torsten Andersson har efter tjänstgöring som tingsnotarie arbetat vid advokatbyrå sedan 1992 och då mestadels med brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde, men även med civilrätt såsom bodelningar, fastighets- och entreprenadrätt. Torsten Andersson var med och grundade advokatbyrån år 2010.
Kontakta mig
042 21 80 70
torsten@activaadvokaterna.se