Affärsjuridik Helsingborg

Vi på Activa Advokaterna hjälper ditt företag med juridisk hjälp i Helsingborg med omnejd. Har du hamnat i en tvist med ett annat företag eller kanske med en kund? Hos oss får du den hjälp du behöver oavsett om det rör hur ett avtal ska tolkas till avtalsbrott eller tvister mellan företag.

Våra huvudsakliga områden inom affärsjuridiken

Arbetsrätt

Inom arbetsrätt hjälper vi er med olika problem som kan uppstå på arbetsplatsen. Vi kan hjälpa er med anställningsavtal, uppsägningar, vilka rättigheter och skyldigheter det finns att ta hänsyn till vid en uppsägning och även vid diskrimineringsfrågor.

Avtalsrätt och avtalsbrott

Inom avtalsrätt hjälper vi dig med allt från hur ett avtal upprättas, hur det kan tolkas, dess giltighetstid och avtalsbrott. Att bryta eller vilja häva ett avtal kan ibland vara komplicerat och det gäller att man förhåller sig till de regler och lagar som finns, vilket vi hjälper er med.

Bolagsrätt

Funderar du på att starta bolag och behöver juridisk hjälp? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med dina frågor kring hur företag skapas, vilka lagar och regler man måste följa, ägarbyte eller företagsöverlåtande, företagsfusion, osv

Entreprenadrätt

Inom entreprenadrätten kan vi ge er juridisk rådgivning inom planering, projektering, finansiering, skatt och försäkring, genomföra upphandlingar, utforma, tolka och förhandla avtal, utreda och driva skadeståndsansvar och biträda er i tvister gällande till exempel fel i entreprenad och viteskrav m.m.

Kommersiella tvister

Vi kan hjälpa er med att göra riskbedömningar innan en tvist inleds, biträda er som ombud vid domstols- eller skiljeförfarande, förhandla och ingå förlikningar, osv.
Advokater Helsingborg

Kontakta oss

Telefon 042 21 80 70

Epost  info@activaadvokaterna.se

Mån – Fre 08:00 – 17:00