Familjerätt Helsingborg & Landskrona

Med ett personligt engagemang hjälper vi er inom familjerätt

Vi hjälper dig med familjerätt i Helsingborg & Landskrona med omnjed. En familjerättslig tvist är i många fall jobbig för föräldrarna och processen är ofta komplicerad och blir långdragen. Att ha ett erfaret ombud som företräder dig brukar ha en avgörande inverkan på din och hela familjens tillvaro. Familjerättsadvokaterna på advokatbyrån har stor erfarenhet av denna typ av mål och företräder klienter i olika typer av familjerättsliga ärenden. Vi lägger stor vikt vid personligt engagemang.

Vi hjälper dig som behöver hjälp med familjerättsliga tvister, vilka kan omfatta flera olika typer av problematik. Våra advokater i Helsingborg har lång erfarenhet när det kommer till konflikter rörande familjen. Det vi främst arbetar inom gällande familjerätt är:

Vårdnads-, boende – och umgängestvister

Bakom detta ligger oftast en konflikt med starka känslor hos föräldrarna, vilket inte sällan leder till att barnet hamnar i kläm. Rättsprocessen omfattar flera olika moment och blir ofta långdragen. Det är viktigt att ha en advokat som stöttar och hjälper en under hela processen

Medling

En av våra advokater anlitas frekvent som medlare av tingsrätten i verkställighetsärenden, där en förälder har begärt att tingsrätten ska verkställa ett avtal, ett beslut eller en dom. Advokaten träffar då parterna och ofta även barnet och försöker hitta den lösning som är bäst för barnet.

Bodelning

I samband med en separation eller skilsmässa ska bodelning som utgångspunkt göras. Denna fördelning av parternas tillgångar och skulder är inte alltid helt enkel och det är klokt att anlita en advokat för att hjälpa en på bästa sätt.

Arvsrätt, testamenten och gåvohandlingar

Oavsett om ni behöver hjälp med att skriva äktenskapsförord, samboavtal, testamente, framtidsfullmakt eller gåvohandlingar hjälper vi er med detta. Våra advokater åtar sig också uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman och företräder även dödsbodelägare i arvstvister

Äktenskapsförord

När är det extra viktigt att man skriver äktenskapsförord?

  • Om det finns bonusbarn
  • Om du vill att något ska förbli ditt
  • Om du äger ett företag

Underhållsbidrag

När en konflikt gällande underhållsbidrag uppstår kan vi hjälpa dig. Det är vanligt att föräldrarna inte kan enas om summan och då kan domstolen i sista hand pröva frågan. Såväl under inledande diskussioner som under domstolens process företräder vi dig på bästa sätt.

Tillsammans hjälper vi er i svåra stunder inom familjen. Anlita en personlig advokatbyrå som värderar dig som klient. Vår advokatbyrå i Helsingborg vet hur svåra situationer ska hanteras och värnar alltid om våra klienter. Kontakta oss idag

 

Advokater Helsingborg

Kontakta oss

Telefon 042 21 80 70

Epost  info@activaadvokaterna.se

Mån – Fre 08:00 – 17:00