Fastighetsrätt Helsingborg

Advokaterna har stor erfarenhet av olika områden inom fastighetsjuridik, såsom ärenden om fel i fastighet, hyresrätt, arrenderätt och tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen.

Advokater Helsingborg

Kontakta oss

Telefon 042 21 80 70

Epost  info@activaadvokaterna.se

Mån – Fre 08:00 – 17:00