SOCIALRÄTT

På advokatbyrån har vi stor erfarenhet av att företräda klienter i socialrättsliga processer, såsom:

  • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
  • LPT-mål (mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård)
  • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall)